Mazlum Coğrafyaların Beklediği Kahramanlar - ALPERENLER

Dünya, mazlumlar ve zalimlerinin çetin mücadelesine sahne olan mekân olarak insanlık tarihine şahitlik etmektedir. İnsanlık tarihinin mazlumlarca özlemle beklenen en büyük aktörleri, kahramanlardır. Kahramanlar, mazlumların umutlarının tükendiği bir anda, zalimlerin keskin kılıçlarının işlemediği çelikten iradeleri ile ortaya çıkan, haksızlığa ve adaletsizliğe son veren şahsiyetlerdir. Dünya sahnesinde binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türklerin, işleyen tarihi süreç içerisinde meydana getirdiği mütekâmil en son kahraman tipine Alperen denir. Alperenlik, bir ruhtur, hayatı kavrayış ve anlamlandırma biçimidir, dik durmanın, düz yürümenin, doğru olmanın, ete ve kemiğe bürünerek bir yaşam haline geldiği kahramanlara Türk tarihinde verilen ünvanın adıdır. Siz değerli okuyucuların istifadesine sunulan “Mazlum Coğrafyaların Beklenen Kahramanları Alperenler” isimli çalışmayı, liseli yıllarımın son günlerinde tanıştığım ve o günden sonra üzerimde büyük emeği ve hakkı olan 21. Yüzyılın Alpereni Muhsin Başkanın anısına ithaf ediyorum. Kitabımız bir nebze de olsa Alperen kimliğinin günümüzde inşa edilmesi adına katkı verecek olursa bundan bahtiyarlık ve şeref duymuş olacağız. Gayret bizden, tevfik ve inayet Yüce Yaratan’dandır.

Mustafa Güçlü Ankara,
Temmuz 2018


PDF Kitap Oku