Batı'da ve Medeniyetimizde Sivil Toplum Anlayışını Bir Bakış

Madde ve mana dengesini kurarak adalet, güven ve hoşgörü esasına dayalı bir toplum yapısının tezahürü olan tarihi tecrübelerimiz, toplumsal gelişimimizi sağlarken başvuracağımız en önemli, öncelikli ve değeri tartışılmaz bilgi kaynağımızdır. Bilgi kaynağımızı oluşturan medeniyet değerlerimizi “devri geçmiş” veya “yenilmiş değerler bütünü” olarak algılamak yerine “önü kesilmiş” veya “gelişimi engellenmiş” bir medeniyetin ürünü olduğu hakikatinden yola çıkarak, sivil toplum anlayışımızı kendi öz değerlerimize dayanarak temellendirmeliyiz. Okuyucunun istifadesine sunduğumuz eser bu temellendirme sürecine katkı sunma kapsamında yapılan bir gayretin ürünüdür. Bu duygu ve düşüncelerle medeniyet değerlerimizden beslenen bir sivil toplum anlayışının ülkemizde gelişimi için gayret ve emeğin bizden, başarı ve inayetin Cenab-ı Hak’tan olduğunu ifade ederek, bu çalışmamızın hayırlara vesile olmasını Yüce Yaratan’dan niyaz ediyorum.     
Mustafa Güçlü
Ankara/2013